Kontakt

Lošinjski karneval
Adresa: Zagrebačka 2, 51550 Mali Lošinj

mail: losinjcarnival@gmail.com

OIB: 22816437684

 

Edi Petrinić

kontakt-karneval7

El prezidente,

Ana Kersulić

kontakt-karneval1Mala koja taji,

Ivana Burić

kontakt-karneval4Mala od trezora,

Edita Desanti

kontakt-karneval3Ona koja misli,

Barbara Surlina

kontakt-karneval2Ona koja misli,

Sebastian Terpich

kontakt-karneval8Onaj koji misli,

Klareta Sučić

kontakt-karneval5Ona koja misli,

Mladen Surlina

kontakt-karneval6Onaj koji misli,